Siri jelajah berkala menggunakan kemudahan yang sesuai untuk mencari, mengenal pasti dan membantu masyarakat orang asli yang ingin menyambung pengajian. Program memberi tumpuan di kawasan penempatan orang asli yang akan ditentukan melalui perbincangan bersama Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)