Mengumpul para pelajar dan pemimpin muda IPTA/IPTS dalam platform yang turut disertai para ilmuan, ahli korporat dan juga pemimpin negara dalam memperkasa isu pendidikan terutamanya di kalangan masyarakat Bumiputera. Konvensyen akan menumpukan resolusi berkenaan hasrat, cadangan dan pandangan mengenai arah tuju dan pembangunan Pendidikan Bumiputera Malaysia