Program bagi mendidikan dan mendedahkan para pelapis pemimpin masa depan dengan penekanan ke arah modal insan yang cukup ilmunya, dunia dan akhirat. Antara kursus-kursus yang harus dilalui adalah seperti pengucapan awam, intergriti, konsep penyampaian berkesan dan juga jati diri yang unggul