CARTA ORGANISASI

Lembaga Pemegang Amanah

"Fokus adalah kunci utama bagi mencapai sebuah impian, matlamat dan kejayaan"

"Ketahuilah bahawa diri kita sendiri yang mempunyai daya dan kuasa untuk mengubah segala-galanya"

"Jangan berhenti hanya kerana kita penat tetapi berhenti hanya setelah kita selesai"

"Perjuangan tidak terus terhenti di saat kamu menghadapi kegagalan. Impian serta kejayaan akan dikecapi di saat kamu tidak menyerah dan terus berusaha"

Pengurusan Tertinggi

Pegawai Khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif

Ketua Unit

Pengurusan Kreatif

Pengurusan Acara

Pengurusan Rekod & Maklumat

Pengurusan Pentadbiran